Blogy k Civilizaci na rozcestí

CIVILIZACE NA ROZCESTÍ, ČÁST #1 (DISPLAY) – INFRASTRUKTURY REVOLUCE

Co je vědecko-technická revoluce? Východiskem myšlení Radovana Richty bylo přesvědčení, že v éře výrazného vědeckého pokroku se věda stává „přímou výrobní silou“ a hlavním hybatelem vývoje moderních společností. Klíčovou úlohu v tomto procesu měla sehrát automatizace. Ta měla odstartovat všechny následující společenské změny směrem k nové formě socialistické společnosti, jež Read more…

Blogy k Civilizaci na rozcestí

Lukáš Likavčan: Civilizace na rozcestí po padesáti letech

Nárůst zájmu o automatizaci práce, poháněnou zejména průlomy na poli výzkumu umělé inteligence a masivním rozvojem digitálních platforem, se nám může na první pohled zdát jako naprosto nová historická situace. Zapomínáme však na to, že fascinace automatizací je daleko starší. Již filosofové René Descartes či Gottfried Wilhelm Leibniz byli fascinováni Read more…

Blogy ke 2000 slovům

Teoretická východiska výstavy Civilizace na rozcestí: strůjci vědeckotechnické revoluce

Automatický princip a víra ve vědu Východiskem Richtova myšlení bylo přesvědčení o nové roli vědy a technologií v procesu společenské a ekonomické změny. V éře výrazného vědeckého pokroku se věda stává „přímou výrobní silou“ a hlavním hybatelem vývoje moderních spolčeností. Klíčovou úlohu měla sehrát automatizace, od které si Richta sliboval Read more…