Blogy k Civilizaci na rozcestí

CIVILIZACE NA ROZCESTÍ, ČÁST #1 (DISPLAY) – INFRASTRUKTURY REVOLUCE

Co je vědecko-technická revoluce? Východiskem myšlení Radovana Richty bylo přesvědčení, že v éře výrazného vědeckého pokroku se věda stává „přímou výrobní silou“ a hlavním hybatelem vývoje moderních společností. Klíčovou úlohu v tomto procesu měla sehrát automatizace. Ta měla odstartovat všechny následující společenské změny směrem k nové formě socialistické společnosti, jež Read more…

Blogy k Civilizaci na rozcestí

Lukáš Likavčan: Civilizace na rozcestí po padesáti letech

Nárůst zájmu o automatizaci práce, poháněnou zejména průlomy na poli výzkumu umělé inteligence a masivním rozvojem digitálních platforem, se nám může na první pohled zdát jako naprosto nová historická situace. Zapomínáme však na to, že fascinace automatizací je daleko starší. Již filosofové René Descartes či Gottfried Wilhelm Leibniz byli fascinováni Read more…