Blogy ke 2000 slovům

Teoretická východiska výstavy Civilizace na rozcestí: strůjci vědeckotechnické revoluce

Automatický princip a víra ve vědu Východiskem Richtova myšlení bylo přesvědčení o nové roli vědy a technologií v procesu společenské a ekonomické změny. V éře výrazného vědeckého pokroku se věda stává „přímou výrobní silou“ a hlavním hybatelem vývoje moderních spolčeností. Klíčovou úlohu měla sehrát automatizace, od které si Richta sliboval Read more…